🌸

🌸

Instagram "@chiiingchuu" profile

Can't nobody help you?
Cho có kỉ niệm 😊
Free time
Tụt hết 2 ký cmnr 😟
Happy new years 💙💚
#2018
Có những thứ đã lỡ cũng đã lỡ cả một đời
Một mớ hỗn độn
Sunshine ✨
Cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời.
This would be my terrible life if I didn't have you
Lúc bé cứ nghĩ rằng cafe là đắng nhất. Mãi cho tận về sau mới biết có những thứ còn đắng hơn điều đó rất nhiều.
R.i.p
#jonghuyn 
#youdidwelljonghyun ❤